Hướng dẫn quy đổi DN sang Phi và Inch

 • Ngày đăng: 2023-11-13 | Cập nhật: 2023-11-13
 • Lượt xem: 184
 • Blog kỹ thuật

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cách quy đổi kích thước ống DN (Diamètre Nominal) sang Phi (Φ) và Inch. Quá trình quy đổi này đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành công nghiệp và xây dựng.

Hình ảnh

I. Giới thiệu:

Trong lĩnh vực ống nối và hệ thống ống, kích thước ống được đo bằng nhiều đơn vị khác nhau trên thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào quy đổi giữa ống DN (Diamètre Nominal) - một đơn vị phổ biến được sử dụng chủ yếu ở Châu Âu và Châu Phi, Phi (Φ) - đơn vị phổ biến tại Châu Á, và Inch - đơn vị phổ biến tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

II. Quy đổi ống DN sang Phi:

 1. Quy đổi từ ống DN sang Phi có thể thực hiện bằng cách sử dụng công thức sau:
  Phi (Φ) = (DN / 25.4) x 1000

  Trong đó:

  • DN là kích thước ống theo đường kính trong mm.
  • 25.4 là tỷ lệ quy đổi từ mm sang Inch.
 2. Ví dụ:
  a) Quy đổi ống DN100 sang Phi:
  Phi (Φ) = (100 / 25.4) x 1000 = 3937.0079 Φ

  b) Quy đổi ống DN150 sang Phi:
  Phi (Φ) = (150 / 25.4) x 1000 = 5905.5118 Φ

III. Quy đổi ống DN sang Inch:

 1. Quy đổi từ ống DN sang Inch có thể thực hiện bằng cách sử dụng công thức sau:
  Inch = DN / 25.4

  Trong đó:

  • DN là kích thước ống theo đường kính trong mm.
  • 25.4 là tỷ lệ quy đổi từ mm sang Inch.
 2. Ví dụ:
  a) Quy đổi ống DN80 sang Inch:
  Inch = 80 / 25.4 = 3.1496 inch

  b) Quy đổi ống DN200 sang Inch:
  Inch = 200 / 25.4 = 7.8740 inch

Bảng kích cỡ thường gặp

DN Inch Phi (mm)
6 1/4 12,7
10 3/8 16,0
15 1/2 19,0
20 3/4 22,2
25 1 25,4
32 1 1/4 31,8
40 1 1/2 38,1
50 2 50,8
65 2 1/2 63,5
80 3 76,2
100 4 101,6
125 5 127,0
150 6 152,4
200 8 203,2
250 10 254,0
300 12 304,8
350 14 355,6
400 16 406,4

V. Kết luận:

Quy đổi kích thước ống DN sang Phi và Inch là quá trình quan trọng để hiểu và làm việc với các hệ thống ống trong ngành công nghiệp và xây dựng. Bằng cách sử dụng các công thức quy đổi phù hợp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các đơn vị này. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy đổi kích thước ống DN - Phi - Inch.

Share the post