Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn (TBCNSG). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính riêng tư khi bạn sử dụng trang web này. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua việc bạn tự nguyện cung cấp thông tin khi liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để:

  • Liên hệ và trả lời câu hỏi của bạn.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.
  • Thực hiện các yêu cầu mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

5. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa chỉ: Số 25 đường số 1, Trung tâm hành chính Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 0909.221.246

Chính Sách Bảo Mật này có thể được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Hãy thường xuyên kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật về Chính Sách Bảo Mật mới nhất.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn (TBCNSG).